Foreldregenerasjonens ran

Våkner ikke den oppvoksende generasjonen opp, vil det være lite annet enn gjeld igjen.

generasjoner1

Hvem

Aksel Braanen Sterri er forfatter og kommentator. Han har blant annet skrevet boken "Tilbake til politikken" - om hvordan Arbeiderpartiet igjen skal kunne bli folkets parti. Han har også vært leder av den sosialdemokratiske tenketanken Progressiv. Fra i høst skal han skrive doktorgrad om "Hva bør ikke kunne kjøpes og selges" ved Universitetet i Oslo. Han har flere ganger skrevet om de voksende generasjonskløftene.

Hva

Med 4-5 års mellomrom fremlegger Finansdepartementet perspektivmeldingen om fremtidsutsiktene for norsk økonomi for Stortinget. Perspektivmeldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Den nyeste ble lansert 31. mars, 2017.

Hvorfor

"Den viktigste utfordringen kan oppsummeres i ett ord: Eldrebølgen", skriver økonomikommentator Ola Storeng i Aftenposten under tittelen "Vi må tilgodese de eldre". Hvem skal så betale regningen? Det er Aksel Braanen Sterris poeng: Unge generasjoner må begynne å se hvilken verden de etterlates.

Idag presenterer den norske regjeringen Perspektivmeldingen. Den tar for seg de lange linjene i norsk økonomi, og på tørt byråkratisk finansdepartement-språk kommer den til å ta for seg budsjettunderskudd, skatterater og pensjonsforpliktelser. De kunne like godt sagt at foreldregenerasjonen har konstruert et system som sakte, men sikkert tømmer statskassa.

Ingenting provoserer fram så mye negativ respons som når dagens unge klager på at de gamle har det godt. Det er forståelig. For det første er de gamle en mangslungen gruppe. For det andre har jo vitterlig de unge i dag det materielt sett veldig mye bedre enn da dagens gamle vokste opp. Hva klager vi over? De gamle hadde do på gangen, rasjonering av matvarer og renta var 15 prosent!

Det er mye sant i dette. Teknologiske framskritt, en stadig friere verdenshandel og nedbrytning av tyngende moralistiske regler, har gjort våre liv så mye bedre på så mange vis. Selv om de tre siste åra har gjort alt de greier for å motbevise tesen, har psykologen Steven Pinker rett i at vi aldri har levd i en mer fredelig og velstående tid.

Likevel driver foreldregenerasjonen et stille ran av den oppvoksende generasjon. De har nemlig laget et økonomisk og politisk system som på ingen måte er bærekraftig. Regningen er sendt med ukjent adressat. Det som er klart er at den unge generasjonen vil plukke den opp.

Lyst til å lese mer?

Logg inn Bli medlem


Les mer: Norge, Perspektiv, Politikk
Senteret

En ung mor har flyttet til Skien for å komme seg bort fra Oslo, og bort fra han som ikke ville være far til barnet hennes. Dagene tilbringer hun på Herkules senter,...

Close