hilde1

Norden må ikke ende opp som verdens dyreste sosialkontor. Derfor må de klare tankene tenkes nå.

Hilde Sandvik

HVA

Er folk egentlig opptatt av det nordiske? Trengs et felles medium? Er vi ikke mest opptatt av våre egne land? Dette var noen av spørsmålene vi fikk da vi lanserte nyhetsbrevet Broenxyz i juni. Siden har spørsmålene stilnet. Kanskje er det fordi verden har endret seg. Umerkelig har vi rykket nærmere hverandre etterhvert som året har mørknet. Behovet for et større fellesskap kjennes stadig mer presserende.

Aldri har det vært viktigere å kjenne naboen, sa vi i Broenxyz i juni. Det kan være verdt å gjenta: vi er gjerne små hver for oss, men sammen har Norden en unik mulighet til å være en motkraft: og sørge for at vi har en fremtid.

Broenxyz er også en slik motkraft i en medieverden som sliter med å gjenfinne balanse. I kampen om ressursene har selv de største mediehusene vendt blikket stadig mer inn mot egen by, egen region. Med det forsvinner muligheten til å forstå og snakke med hverandre over grensene våre.

Nordboere ser gjerne hverandres filmer og TV-serier, eller leser bøker fra nabolandet (om enn for sjelden). Man taler gjerne om hverandre, sjeldnere med.

Broenxyz vil skape en møteplass der det blir like naturlig å høre svensk som norsk, der de danske, finske og islandske historiene fortelles side om side. Vi vil gå til bunns i noen av de største utfordringene i vår tid for å finne de beste løsningene sammen. Vi ønsker også for å utforske hvilken rolle Norden kan spille i og for verden, som brofundament for en ny tid. Det er så mye det er verdt å ta vare på i den nordiske modellen. Men – om det ikke tenkes klart nå er det også en reell fare for at Norden ender opp som verdens dyreste sosialkontor, som Rune Mørck Wergeland har sagt. Da må de yngste bære byrdene.

Medium kommer av ”i midten” på latin. Det er også ordet for en kommunikasjonskanal. I kamp mot fallende annonsekroner og en forretningsmodell som forvitrer, har kanalen begynt å tette seg til i den tradisjonelle medieverden. Altfor lenge har man har vært tvunget til å bry seg mer om bunnlinjen enn den gode samtalen.

Valget i USA og Brexit i Storbritannia forbløffet mange. Det sådde tvil om hvorvidt mediene klarer å speile måten samtidens mennesker orienterer seg og tar valg på. Informasjon er stadig sjeldnere noe man oppsøker. Den oppsøker i stedet deg i strømmen. Dette har de tradisjonelle mediene hatt vansker med å innse.

Hva med å nullstille måten vi tenker rundt et medium?  Hva om vi fra starten bygger et samfunn med høyde under taket for ytringer, med romslig plass for refleksjon og samtale?

HVORDAN?

Med Broenxyz ville vi skape en scene der vi inviterer inn stemmer og blikk vi tror på, fordi vi har større tro på dialogen enn monologen.

For oss har det fra starten vært viktig også å tenke på tvers generasjoner i stedet for i målgrupper. For gjør vi ikke dét, vil – og det er ikke en dristig spådom – generasjonskløftene øke kraftig i årene som kommer. De som nå er i ferd med å gå over i pensjonsalderen må stoppe opp og tenke gjennom hva slags verden de overlater til sine barnebarn. Generasjon Y og Z er også kalt ”Generasjon Lydig”. De har vært altfor greie mot opphavet, som har melket verden for ressurser. Nå må de kreve at det tas fra de eldste og gir til de yngste. Ellers vil børen bli tung for unge skuldre.

Mennesker har til alle tider fortalt hverandre historier – det er også slik vi har blitt kjent med oss selv og med de andre. Derfor vil kunsten og kulturen sildre gjennom sidene på Broenxyz fordi kulturen, måten vi kommuniserer på – er samtidens speil.

Hilde Sandvik
Hilde Sandvik
Julie Buur Trærup
Julie Buur Trærup

HVEM

Jeg skriver ”vi” – for bak Broenxyz er det etterhvert en hel gjeng som har bidratt; med tekster og bilder, refleksjoner, innspill, motstand, tid og verdifulle samtaler. Dalberg Media i København var med å dra i gang fra starten og viste at vi mente det når vi sa vi ville være tverrnordiske.  Herfra har journalist Julie Buur Trærup hver uke sørget for at de ukentlige nyhetsbrevene med de vesentligste historiene fra Norden har blitt sendt ut i tide. Hun har produsert podkaster og vist frem sin kjærlighet til den norske TV-serien SKAM.

Jeg er også en stor takk skyldig til alle som bidro til den spede starten på kickstarter-kampanjen – og for støtten fra Fritt Ord som gjorde det mulig å lage et eget hjem.

Jeg kunne imidlertid aldri ha skapt Broenxyz uten den grafiske designeren Jonas Boström i Montag, som har sittet natt og dag for å lage kimen til en ny medietenkning.

HVORFOR

Fordi vi tror på det vi gjør, har vi også satt en pris på Broenxyz. Vi mener at en god samtale i alle fall er verdt minst tre kopper cappuccino i måneden. Broenxyz er ikke en avis å abonnere på, men et samfunn å være medlem i.

Da jeg var liten jente var det en bok jeg alltid kom tilbake til: Frances Hodgson Burnetts klassiker Den hemmelige hagen – om tiåringen Mary som sendes til sin rike onkel i England, finner seg selv – og en hemmelig hage å utforske. Et sted sier fortelleren:

“At first people refuse to believe that a strange new thing can be done, then they begin to hope it can be done, then they see it can be done–then it is done and all the world wonders why it was not done centuries ago.”

Slik skal det være med Broenxyz. Man skal tenke: Hvorfor har ikke dette skjedd for lenge siden? For om man ser etter, er hele verden en hemmelig hage.

 

Broen.xyz er støttet av fritt ord
Broen.xyz er støttet av fritt ord
Hilde Sandvik
Hilde Sandvik
hilde@broen.xyz

Sjefredaktør og grunnlegger av Broen.xyz