1-p_h42kbzvkrefvanbys23w

Klimasøksmålet mot Norge

Den norske stat er saksøkt i forsøk på å stoppe tillatelse av oljeutvinning i Barentshavet. Men kan søksmålet vinne frem? Professor Hans Fredrik Marthinussen tror han vet svaret.

Natur og Ungdom og Greenpeaces søksmål mot staten har skapt mye offentlig debatt i Norge de siste ukene. Miljøorganisasjonene krever at domstolene bruker Grunnlovens miljøparagraf til å stoppe 23. konsesjonsrunde, der det deles ut tillatelser til å utvinne olje i nye deler av Barentshavet. Argumentasjonen er dels at det dreier seg om særlig sårbare områder der et eventuelt oljeutslipp vil kunne få store miljømessige konsekvenser, men viktigst synes å være at organisasjonene mener at det er nødvendig av hensyn til klimaet at Norge ikke åpner nye områder for oljeutvinning overhodet. Ved å åpne opp for mer oljeutvinning vil det være svært vanskelig for Norge å nå målene om utslippsreduksjoner slik de er fastsatt i Paris-avtalen.

Les advokat Pål W. Lorentzens innlegg i debatten

Les klimaforsker James Hansens angrep på den norske regjeringen

Søksmålet er første gangen vi får en reell prøving av Grunnlovens generelle miljøbeskyttelsesparagraf, § 112, og har utløst skarpe kritiske merknader. Blant annet fra nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité Michael Tetzschner (Høyre), og Aftenposten på lederplass. Innvendingen synes å være at norsk klima- og oljeutvinningspolitikk ikke er et anliggende for domstolene. Det hevdes tilsynelatende at domstolene risikerer å blande seg inn i politikk i strid med vårt demokratiske styresett; dommerne er jo ikke valgt av folket, og kan derfor ikke legitimt utøve politisk makt.

Lyst til å lese mer?

Logg inn Bli medlem
Broen.xyz
Hilde Sandvik
hilde@broenxyz.com


Les mer: Næringsliv
Vi skal til topps

Norden er verdensmestre i likestilling. Men det er ikke på toppen.

Close